Başa Dön

Grup firmamız olan Üniversal Çare Medikal 2003, SNF Medikal 2008 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Kurucuları kamu sağlık sektöründe uzun yıllar çalışmış, bu alanda deneyimi olan ekipten oluşmaktadır. Zamanla iyi yetişmiş genç çalışanları da dahil ederek yoluna devam etmektedir.

Temel amacımız: sektöre, hastalara ve tıp çalışanlarına; yurtiçi ve yurtdışında yüksek kalitede ve güvenle üretilmiş ürünleri ekonomik ve hızlı biçimde sunmaktır. Bu bağlamda, genel sarf malzemeleri ve spesifik ürünler ağırlıkla çalıştığımız kalemler olmuştur.

Eş zamanlı olarak sektörümüzün gerekliliği ''ürüne ulaşma ve bilgi alma'' konusunda da profesyonel kullanıcıları hedefleyen, onların zaman içinde oluşacak ürün taleplerini de karşılamak amacındadır.

Memnuniyet odaklı olarak açtığımız bu yeni pencerede sizlerden gelecek öneri ve isteklere daima açık olacağımızı belirtmek isteriz.